Product

TDT PIR Pre-insulated aluminium duct panel

TDT PIR Panel

Embossed TDT

ความหนาแน่น 50+/- 2 kg/m3
แผ่นหนา 20mm. *
ประกบผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ลายนูนหนา 80 ไมครอน ทั้ง 2 ด้าน เคลือบสีป้องกันการกัดกร่อน
Smooth TDT

ความหนาแน่น 50+/- 2 kg/m3
แผ่นหนา 20mm. *
ประกบผิวหน้าด้วยอลูมิเนียมฟอยล์แบบเรียบหนา 150 ไมครอน 1 ด้าน และ อลูมิเนียมฟอยล์ลายนูนหนา 80 ไมครอน 1ด้าน เคลือบสีป้องกันการกัดกร่อน

Super TDT

ความหนาแน่น 50+/- 2 kg/m3
แผ่นหนา 20mm. *
ประกบผิวหน้าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบสีแบบเรียบหนา 200 ไมครอน 1 ด้าน และ อลูมิเนียมฟอยล์ลายนูนหนา 80 ไมครอน 1ด้าน เคลือบสีป้องกันการกัดกร่อน

** ความหนา 25 mm. และ 30 mm. มีให้บริการตามความต้องการ